ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
250013
610 mm / 24"
250014
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
005364
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง for Honda
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Typ China
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
Valeo (not OEM)
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน แบบไฮบริด

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
332103
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝน แบบไฮบริด
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน สำหรับรถหัวลาก

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
005367
750 mm / 29,5"
005368
1050 mm / 41,3"
รถบรรทุก
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
250013
610 mm / 24"
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบตรง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
005364
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบตรง
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง รถเอเชีย

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
332303
420 mm / 16.5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง รถเอเชีย
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
250013
610 mm / 24"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบอื่น ๆ
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ