Gạt mưa có xương dành cho kính lái

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
250013
610 mm / 24"
250014
750 mm / 29,5"
Gạt mưa có xương
  click to load video

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
005364
750 mm / 29,5"
Gạt mưa không xương 1
  click to load video
Gạt mưa không xương 2
  click to load video
Gạt mưa không xương 3
  click to load video
Gạt mưa không xương có lỗ Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  click to load video
Lưỡi gạt mưa cao su Honda kiểu cũ
  click to load video
Gạt mưa không xương Bosch xuất xứ từ Trung Quốc
  click to load video
Valeo (not OEM)
  click to load video

Hybrid

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
332103
750 mm / 29,5"
Hybrid
  click to load video

Xe Buýt

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
005367
750 mm / 29,5"
005368
1050 mm / 41,3"
Truck
  click to load video

Gạt mưa có xương kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
250013
610 mm / 24"
Gạt mưa có xương kính sau xe
  click to load video

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
005364
750 mm / 29,5"
Gạt mưa không xương kính sau xe
  click to load video

Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
332303
420 mm / 16.5"
Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á
  click to load video

Gạt mưa kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
250013
610 mm / 24"
Gạt mưa kính sau xe
  click to load video